x-bar

x-bar teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-bar x-çubuk