zagala

zagala teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
zagala zagala