dagan

dagan teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
dagan dagan