daffed

daffed teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
daffed daffed