daedala

daedala teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
daedala daedala

daedala terimi için benzer kelimeler ve anlamları

little daedala küçük daedala
great daedala büyük daedala