dactylogram

dactylogram teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
dactylogram parmak izi