dacryoadenitis

dacryoadenitis teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
dacryoadenitis dakriyoadenit