dacron

dacron teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı