k-turn required

k-turn required teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-turn required k dönüşü gerekli

k-turn required terimi için benzer kelimeler ve anlamları

turn-by-turn turn-dönüşü ile
turn-by-turn navigation adım adım gezinti
turn-by-turn directions adım adım yol tarifi
turn to turn insulation yalıtımı açmak için çevir
turn-by-turn guidance adım adım rehberlik
voice guided turn-by-turn navigation sesli rehberli adım adım navigasyon
turn-by-turn instructions adım adım talimatlar
turn-by-turn driving directions adım adım yol tarifi
turn by turn voice guidance dönüş sesli dönüş rehberliği
turn-b-turn çevirmek-b-dönüşü
gps turn by turn gps sırayla
turn left turn right sola dön sağa dön
about-turn geriye dönüş
airplane turn uçak dönüşü
ampere-turn amper-dönüşü
at every turn her fırsatta
bank-and-turn indicator banka-dönüş göstergesi
bat turn yarasa dönüşü
buggin's turn buggin & # x27; dönüş
buggins' turn buggins & # x27; dönüş
half-turn yarım dönüş
handbrake turn el freni
hundred and eighty degree turn yüz seksen derece dönüş
immelmann turn immelmann dönüş
in turn sırayla
jump turn dönüş sırası
kick turn tekme dönüşü
lodging turn konaklama sırası
not know where to turn nereye döneceğini bilmiyorum
not turn a hair saçını çevirme
one good turn deserves another bir iyilik başka bir iyilik hak eder
out of turn sıra dışı
parallel turn paralel dönüş
round turn tur dönüşü
speak out of turn sıra dışı konuşmak
star turn yıldız dönüşü
stem turn kayağı döndürerek yapılan dönüş
step turn adım dönüş
take a turn for the better iyiye gitmek
three-point turn üç nokta dönüş
three-quarter turn stair üç çeyrek dönüş merdiveni
turn dönüş
turn a blind eye to gözünü kör etmek
turn a deaf ear kulak asmamak
turn a hair, not saç açmak
turn a trick bir numara çevirmek
turn against aleyhinize
turn around arkanı dön
turn around one's finger bir parmağınızı çevirmek
turn away geri çevirmek