v-groove

v-groove teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-groove v-oluk

v-groove terimi için benzer kelimeler ve anlamları

assay groove tahlil oluğu
atrioventricular groove atriyoventriküler oluk
branchial groove dalsal oluk
developmental groove gelişimsel oluk
frontal groove ön oluk
harrison's groove harrison kanalı
in the groove olukta
median groove of tongue dil ortanca oluk
medullary groove medüller oluk
neural groove sinirsel oluk
olfactory groove koku oluğu
pontomedullary groove pontomedüller oluk
posterolateral groove posterolateral oluk
tongue-and-groove joint dil ve oluk derzi
urethral groove üretral oluk
wedge-and-groove joint kama ve oluk derzi
wedge-and-groove suture kama ve oluk sütürü
groove oluk
groove of nail matrix tırnak matrisinin oluğu
tongue and groove dil ve oluk
groove weld oluk kaynağı
deep groove ball bearing sabit bilyalı rulman
deep groove derin oluk
ring groove halka oluğu
oil groove yağ kanalı
key groove anahtar oluk
groove pin oluk pimi
get your groove on oluklarını aç
seal groove conta oluğu
groove joint oluk derzi
o-ring groove halka contası
coronary groove koroner oluk
spiral groove spiral oluk
groove ball bearing oluk rulman
machined groove işlenmiş oluk
relief groove kabartma oluk
gasket groove conta kanalı
annular groove halka şeklindeki oluk
groove cut yiv açma
groove width oluk genişliği
groove nut oluk somunu
locking groove kilitleme oluğu
trochlear groove trochlear oluk
cut groove oluk kesmek
guide groove kılavuz kanalı
weld groove kaynak oluğu
pulley groove kasnak oluğu
groove pitch yiv adım
feel the groove oluk hissetmek
piston groove piston kanalı