o pending signature

o pending signature teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o pending signature o bekleyen imza

o pending signature terimi için benzer kelimeler ve anlamları

pending signature imza bekleyen
is pending signature imza bekliyor
pending kadar
patent pending patent beklemede
pending approval onay bekleyen
pending payment bekleyen ödeme
still pending beklemede
is pending beklemede
pending issues bekleyen sorunlar
pending investigation bekleyen soruşturma
is still pending hala beklemede
patents pending patent başvurusu yapılmış
pending review bekleyen yorum
pending for beklemede
pending action bekleyen işlem
pending litigation bekleyen dava
pending invoice bekleyen fatura
pending or threatened beklemede veya tehdit altında
pending delivery teslimat bekleniyor
pending legislation bekleyen mevzuat
pending resolution bekleyen karar
pending confirmation onay bekleniyor
pending appeal bekleyen temyiz
are pending bekliyor
pending home sales bekleyen ev satışları
are still pending hala beklemede
pending trial bekleyen duruşma
pending the outcome sonuç beklemede
pending completion bekleyen tamamlanma
pending information bekleyen bilgi
pending to receive almak için bekleniyor
pending tasks bekleyen görevler
pending matters bekleyen konular
pending documents bekleyen belgeler
pending balance bekleyen bakiye
pending items beklemedeki ürünler
pending status bekleme durumu
pending amount bekleyen miktar
remain pending beklemede kal
i will be pending beklemede olacağım
pending before önce beklemede
pending case bekleyen dava
we are pending bekliyoruz
it is pending beklemede
as pending beklemede olduğu gibi
pending from -den beklemede
pending points bekleyen puan
pending for approval onay bekliyor
proceedings pending beklemedeki işlemler
currently pending şu anda beklemede