i accept and acknowledge

i accept and acknowledge teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i accept and acknowledge kabul ediyorum ve onaylıyorum

i accept and acknowledge terimi için benzer kelimeler ve anlamları

acknowledge and accept onayla ve kabul et
accept and acknowledge kabul et ve onayla
i hereby acknowledge and accept the kabul ediyorum ve kabul ediyorum
acknowledge and accept that onayla ve kabul et
you hereby acknowledge and accept onaylar ve kabul edersiniz
accept acknowledge kabul et
i have read and accept the terms and conditions şartları ve koşulları okudum ve kabul ediyorum
yes, i have read, understand and accept the terms of use and evet, kullanım koşullarını okudum, anladım ve kabul ediyorum
yes, i have read the terms and conditions and accept these b evet, şartları ve koşulları okudum ve kabul ediyorum
acknowledge and agree onayla ve kabul et
you acknowledge and agree onaylıyor ve kabul ediyorsun
understand and acknowledge anlamak ve kabul etmek
agree and acknowledge katılıyorum ve onaylayın
i acknowledge and agree kabul ediyorum ve katılıyorum
you acknowledge and agree that onaylar ve kabul edersin
recognize and acknowledge tanımak ve onaylamak
acknowledge and agree that onayla ve kabul et
execute, acknowledge and deliver yürütmek, onaylamak ve sunmak
acknowledge and confirm onayla ve onayla
expressly acknowledge and agree açıkça kabul et ve kabul et
i understand and acknowledge anlıyorum ve kabul ediyorum
acknowledge and consent onay ve rıza
acknowledge and recognize onayla ve tanı
you further acknowledge and agree daha fazla onaylıyor ve kabul ediyorsun
acknowledge and deliver onayla ve teslim et
confirm and acknowledge onayla ve onayla
acknowledge and represent onayla ve temsil et
the parties acknowledge and agree taraflar onaylar ve kabul eder
acknowledge and confess onayla ve itiraf et
review and acknowledge inceleme ve onaylama
sign and acknowledge imzala ve onayla
you agree and acknowledge katılıyor ve onaylıyorsun
hereby acknowledge and agree burada onay ve kabul
you further acknowledge and agree that ayrıca bunu onaylar ve kabul edersiniz
acknowledge and affirm onayla ve onayla
acknowledge and thank teşekkür ve teşekkür
acknowledge and address onay ve adres
recognise and acknowledge tanımak ve onaylamak
i acknowledge and agree that onaylıyorum ve katılıyorum
understand, acknowledge and agree anla, onayla ve kabul et
further acknowledge and agree daha fazla onay ve kabul
the parties agree and acknowledge taraflar aynı fikirdeler ve onayladılar
declare and acknowledge beyan etmek ve onaylamak
notice and acknowledge bildirim ve onay
i hereby acknowledge and agree onayladım ve katılıyorum
acknowledge and approve onayla ve onayla
you expressly acknowledge and agree açıkça kabul ediyor ve kabul ediyorsun
i hereby acknowledge that i have read and understand burada okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum
you agree and acknowledge that katılıyor ve onaylıyorsun
i acknowledge and confirm onaylarım ve onaylarım