a 'like' or a comment

a 'like' or a comment teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 'like' or a comment beğen & # 039; veya bir yorum

a 'like' or a comment terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i'd like to comment yorum yapmak istiyorum
i would like to comment yorum yapmak istiyorum
like and comment beğen ve yorum yap
i like your comment yorumunu beğendim
i should like to comment yorum yapmalıyım
would like to comment yorum yapmak istiyorum
like a comment yorum beğen
would like briefly comment kısaca yorum yapmak istiyorum
like or comment beğen veya yorum yap
s, i should like to comment on the spirit in which these negotiations were s, bu müzakerelerin yapıldığı ruh hakkında yorum yapmak istiyorum.
i would like first to comment ilk yorumu siz yapmak istiyorum
general comment on children's rights in juvenile justice çocuk adaletinde çocuk hakları hakkında genel yorum
reader's comment okuyucunun yorumu
i can't comment yorum yapamam
client's comment müşterinin yorumu
i don't like y like y sevmiyorum
don't like y like beğenmediğiniz gibi sevme
19'-o''- 19'-6'' garage 19 & # 039; -o & # 039; & # 039; - 19 & # 039; -6 & # 039; & # 039; garaj
comment yorum yap
no comment yorum yok
make a comment bir yorum yap
public comment genel yorum
comment box yorum kutusu
general comment genel yorum
post a comment yorum gönder
for comment yorum için
declined to comment yorum yapmayı reddetti
leave a comment yorum yap
comment upon yorum yap
please comment lütfen yorumlayın
submit comment yorum gönder
comment card yorum kartı
comment about hakkında yorum yapmak
request for comment yorum isteği
fair comment adil yorum
comment period yorum dönemi
comment letter yorum mektubu
public comment period genel yorum dönemi
comment field yorum alanı
decline to comment yorum yapmaktan kaçın
editorial comment editoryal yorum
for public comment genel yorum için
add a comment yorum ekle
not comment yorum değil
daily comment günlük yorum
telling comment yorum söylemek
side comment yan yorum
comment form yorum formu
feel free to comment yorum yapmaktan çekinmeyin
refused to comment yorum yapmayı reddetti