x-difference

x-difference teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-difference x-fark