m-shape

m-shape teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı