x-functional lever

x-functional lever teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-functional lever x-fonksiyonel kol

x-functional lever terimi için benzer kelimeler ve anlamları

functional and non-functional işlevsel ve işlevsel olmayan
functional locations within a functional location structure işlevsel bir yer yapısı içindeki işlevsel yerler
charles lever charles kolu
collective pitch lever toplu adım kolu
cyclic pitch lever döngüsel perde kolu
lever manivela
lever escapement kol kaçağı
lever tumbler kolu bardak
lever-action manevela hareketi
shift lever vites kolu
throttle lever gaz kolu
upsetting lever üzgün kolu
gear lever vites kolu
release lever serbest bırakma kolu
choke lever kısma kolu
control lever kontrol kolu
brake lever fren kolu
lever handle kolu
locking lever kilitleme kolu
hand lever el kolu
lock lever kilit kolu
clutch lever debriyaj kolu
lever up kaldırmak
clamping lever sıkma kolu
cam lever kam kolu
switch lever kumanda kolu
lift lever kaldırma kolu
operating lever kumanda kolu
tire lever lastik kolu
pull the lever kolu çek
lever hoist kaldıraç
lever action manevela hareketi
selector lever vites kolu
gear shift lever vites değiştirme kolu
roller lever silindir kolu
lever arch file kol kemer dosyası
trip lever kastanyola kolu
tyre lever lastik kolu
drive lever sürüş kolu
toggle lever geçiş kolu
door lever kapı kolu
lever out bırak
parking brake lever park freni kolu
valve lever valf kolu
steering lever direksiyon kolu
stop lever durdurma kolu
safety lever emniyet kolu
lever valve kol vanası
reverse lever geri vites kolu
lever switch kol anahtarı