v-graph chart

v-graph chart teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-graph chart v grafiği

v-graph chart terimi için benzer kelimeler ve anlamları

graph chart grafik grafiği
chart graph grafik grafiği
graph bar chart grafik çubuk grafiği
graph or chart grafik veya grafik
pie chart chart pasta grafiği
bar chart line chart çubuk grafiği çizgi grafiği
bar graph çubuk grafiği
circle graph daire grafiği
linear graph doğrusal grafik
linear-graph doğrusal grafik
graph grafik
graph paper grafik kağıdı
graph theory grafik teorisi
graph- grafiklerle
line graph çizgi grafiği
social graph sosyal grafik
picture graph resim grafiği
trend graph trend grafiği
plot graph arsa grafiği
plot a graph bir grafik çiz
graph layout grafik düzeni
the graph below aşağıdaki grafik
graph data grafik verileri
open graph açık grafik
bar graph display çubuk grafik görüntüleme
graph display grafik gösterimi
a graph grafik
stacked graph yığılmış grafik
graph key grafik tuşu
graph format grafik formatı
area graph alan grafiği
directed graph yönlendirilmiş grafik
in the graph below aşağıdaki grafikte
radar graph radar grafiği
calibration graph kalibrasyon grafiği
on the graph grafikte
call graph çağrı grafiği
bipartite graph iki taraflı grafik
create a graph grafik oluştur
graph bar grafik çubuğu
graph area grafik alanı
history graph tarih grafiği
plotted on a graph grafik üzerine çizildi
the graph shows grafik gösteriyor
coordinate graph koordinat grafiği
graph search grafik araması
network graph ağ grafiği
graph plotter grafik çizici
the following graph aşağıdaki grafik
plot on graph grafik üzerinde arsa