m, t, w, th, f, s, s

m, t, w, th, f, s, s teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı