x store

x store teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x store x mağaza

x store terimi için benzer kelimeler ve anlamları

store-in and store-out mağaza içi ve mağaza
army-navy store ordu donanma mağazası
backing store takviye deposu
box store kutu mağazası
buddy store dostum
c-store c-mağaza
candy store şekerci dükkanı
chain store marketler zinciri
cigar store puro mağazası
cigar-store indian puro mağazası hint
cold-store soğuk hava deposu
combo store açılan mağaza
company store şirket mağazası
consignment store konsinye satış mağazası
convenience store market
cooperative store kooperatif mağazası
core store çekirdek mağaza
country store ülke mağazası
department store büyük mağaza
departmental store departman mağazası
dime store büyük mağaza
discount store indirim mağazası
drug store ilaç deposu
ex store eski mağaza
in store mağazada
in-store mağazada
liquor store tekel
main store ana mağaza
mind the store mağazaya dikkat et
multiple store çoklu mağaza
package store paket deposu
set store by tarafından ayarlanan mağaza
ship's store gemi mağazası
store mağaza
store and forward mağaza ve ileri
store brand mağaza markası
store bælt mağaza bælt
store card mağaza kartı
store of value değer deposu
store-bought mağazadan alınan
ten-cent store on sentlik mağaza
variety store çeşitli mağaza
wool store yün mağazası
general store genel mağaza
grocery store bakkal
retail store perakende mağaza
store manager mağaza müdürü
hardware store donanım mağazası
app store uygulama mağazası
flagship store amiral gemisi mağazası