x store

x store teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x store x mağaza