y were u sad yesterday

y were u sad yesterday teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y were u sad yesterday dün üzgündün

y were u sad yesterday terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sad yesterday dün üzgün
yesterday was sad dün üzgündü
sad so sad üzgün çok üzgün
it's sad so sad çok üzgün
i m sad i m sad üzgünüm üzgünüm
as if it were yesterday sanki dün gibiydi
i remember as if it were yesterday dün sanki hatırlıyorum
remember it as if it were yesterday dün sanki hatırla
i remember it as if it were yesterday dün sanki hatırlıyorum
yesterday we were dün kaldık
yesterday there were dün vardı
yesterday you were dün sen
be better than you were yesterday dünden daha iyi ol
we were working yesterday dün çalışıyorduk
were very sad çok üzgündü
both were sad ikisi de üzgündü
born yesterday dün doğdu
not born yesterday dün doğmamış
yesterday dün
the day before yesterday dünden önceki gün
since yesterday dünden beri
yesterday morning dün sabah
as of yesterday dünden itibaren
yesterday afternoon dün öğleden sonra
yesterday night dün gece
yesterday evening dün akşam
from yesterday dünden
just yesterday daha dün
better than yesterday dünden daha iyi
only yesterday sadece dün
as discussed yesterday dün tartışıldığı gibi
late yesterday dün geç vakitlerde
of yesterday dün
yesterday was dün oldu
what did you do yesterday dün ne yaptın
for yesterday dün için
i loved you yesterday i love you still, i always have....i a dün seni sevdim seni hala seviyorum, hep ...
yesterday's news dünkü haberler
yesterday's meeting dünkü toplantı
on yesterday dün
until yesterday düne kadar
before yesterday dünden önceki
today is better than yesterday bugün dünden daha iyi
as we talked about yesterday dün konuştuğumuz gibi
as agreed yesterday dün kararlaştırıldığı gibi
so yesterday yani dün
through yesterday dünden
it seems like yesterday dün gibi görünüyor
this time yesterday dun bu saatte
further to our telephone conversation yesterday dün telefon görüşmemize ek olarak