t it is understood that

t it is understood that teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t it is understood that t anlaşıldı mı

t it is understood that terimi için benzer kelimeler ve anlamları

understood anladım
well-understood iyice anlaşıldı
it is understood anlaşıldı
it is understood that anlaşılan budur ki
poorly understood çok az anladım, çok az anlamak
well understood iyice anlaşıldı
it being understood anlaşılıyor
fully understood tamamen anlaşıldı
i understood anladım
widely understood yaygın olarak anlaşıldı
it being understood that o anlaşılıyor
understood as olarak anlaşıldı
is understood anlaşıldı
it is understood and agreed anlaşıldı ve kabul edildi
being understood anlaşılmak
to be understood anlaşılmak
understood and agreed anlaşıldı ve kabul edildi
it is expressly understood açıkça anlaşıldı
clearly understood açıkça anlaşıldı
easily understood kolayca anlaşıldı
commonly understood yaygın olarak anlaşıldı
as far as i understood anladığım kadarıyla
i have understood anladım
are understood anlaşıldı
not well understood iyi anlaşılmadı
it should be understood anlaşılmalıdır
it is further understood daha da anlaşıldı
have understood anlamış
properly understood doğru anlaşıldı
understood to be olduğu anlaşıldı
expressly understood açıkça anlaşıldı
can be understood anlaşılabilir
as understood anlaşıldığı gibi
read and understood oku ve anladım
readily understood kolayca anlaşıldı
is well understood iyi anlaşıldı
i have read and understood okudum ve anladım
make myself understood kendimi anladım
not understood anlaşılmadı
should be understood anlaşılmalıdır
it was understood anlaşıldı
is not well understood iyi anlaşılmadı
best understood en iyi anlaşılmış
generally understood genel olarak anlaşıldı
better understood daha iyi anlaşıldı
i understood that ben anladım
shall be understood anlaşılmalıdır
are well understood iyi anlaşıldı
it is hereby understood anlaşıldı
is not fully understood tam olarak anlaşılmadı