p. nikiforos

p. nikiforos teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
p. nikiforos s. nikiforos

p. nikiforos terimi için benzer kelimeler ve anlamları

p. nikiforos diamandouros - european ombudsman s. nikiforos diamandouros - avrupa ombudsmanı