a 1,400-acre

a 1,400-acre teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 1,400-acre 1.400 dönümlük

a 1,400-acre terimi için benzer kelimeler ve anlamları

400 acre 400 dönüm
acre dönümlük
acre right dönümlük hakkı
acre-foot akre-fit
acre-inch acre inç
half-acre yarım dönümlük
ten-acre block on dönümlük blok
god's acre tanrının dönüm
per acre dönüm başına
acre-feet dönümlük ayak
broad acre geniş dönüm
acre of land arazi dönüm
bushels per acre dönüm başına kile
one acre bir dönüm
an acre dönümlük
acre site dönümlük site
20-acre 20 dönümlük
per acre per year dönüm başına yıllık
acre campus dönümlük kampüs
tons per acre dönüm başına ton
surface acre yüzey dönüm
yield per acre dönüm başına verim
500 acre 500 dönüm
15-acre 15 dönümlük
acre parcel dönümlük parsel
hundred acre wood yüz dönümlük odun
acre forest dönümlük orman
per acre basis dönüm bazında
acre lot dönümlük
acre at dönüm
80-acre estate 80 dönümlük arazi
state of acre dönüm durumu
acre estate dönümlük arazi
pounds per acre dönüm başına pound
acre for ground zemin için dönümlük
bushel per acre dönüm başına bushel
30-acre 30 dönümlük
nutrition per acre dönüm başına beslenme
acre of forest ormanlık dönüm
adjacent 40-acre parcel bitişik 40 dönümlük parsel
28-acre mixed-use development 28 dönümlük karma kullanımlı geliştirme
the 170-acre 170 dönümlük
a 20,000 acre area 20.000 dönümlük bir alan
11,000-acre 11.000 dönümlük
six-acre altı dönümlük
the 10-acre property 10 dönümlük mülk
340 acre campus 340 dönümlük kampüs
city of acre dönümlük şehir
acre square dönümlük kare
8-acre 8 dönümlük