l draft

l draft teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l draft taslak

l draft terimi için benzer kelimeler ve anlamları

draft draft plan taslak taslak planı
anti-draft anti-taslak
bank draft banka poliçesi
draft taslak
draft animal taslak hayvan
draft beer fıçı bira
draft board taslak kurulu
draft chair taslak sandalye
draft dodger asker kaçağı
draft mark taslak işareti
draft mill taslak değirmeni
draft tube taslak tüp
draft-mule work taslak katır işi
draft-quality printing taslak kalitesinde baskı
force-draft zorla taslak
forced-draft zorla taslak
light draft hafif taslak
on draft taslakta
share draft taslak paylaş
sight draft görüş taslağı
time draft zaman taslağı
draft report taslak rapor
rough draft kaba taslak
first draft ilk taslak
final draft son taslak
draft law yasa tasarısı
draft version taslak versiyon
draft bill yasa tasarısı
draft contract taslak sözleşme
draft agenda taslak gündem
draft document taslak döküman
draft proposal teklif taslağı
draft resolution taslak çözünürlük
draft agreement taslak anlaşma
draft legislation taslak mevzuat
exposure draft taslak metin
save draft taslağı kaydet
demand draft talep taslağı
bankers draft baka ödeme emri
draft budget bütçe taslağı
draft letter mektup taslağı
draft survey taslak anket
draft plan taslak planı
draft copy taslak kopyası
working draft çalışma taslağı
draft guidelines taslak kurallar
draft minutes taslak dakika
preliminary draft ön taslak
draft regulation taslak düzenleme
draft paper taslak kağıdı