x stands for

x stands for teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x stands for x anlamına gelir