x, y and z separation

x, y and z separation teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı