l don't need

l don't need teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l don't need ihtiyacım yok

l don't need terimi için benzer kelimeler ve anlamları

don't ask don't tell sorma, sorma
don't don't shout bağırma! bağırma
don't see don't believe yapma inanmıyorum inanma
don't sign anything you don't understand anlamadığınız hiçbir şeyi imzalamayın
don't lie don't steal yalan söyleme çalma
if you don't vote don't complain oy kullanmazsanız şikayet etmeyin
19'-o''- 19'-6'' garage 19 & # 039; -o & # 039; & # 039; - 19 & # 039; -6 & # 039; & # 039; garaj
you don't need to yapmanız gerekmiyor
don't need gerek yok
i don't need anymore artık ihtiyacım yok
i don't need ihtiyacım yok
we don't need ihtiyacımız yok
you don't need to worry endişelenmene gerek yok
we don't need no education eğitime ihtiyacımız yok
you don't need to know bilmene gerek yok
you don't really need gerçekten ihtiyacın yok
they don't need to onlar gerekmez
i don't really need gerçekten ihtiyacım yok
i don't need anything hiçbir şeye ihtiyacım yok
don't need to hurry acele etmenize gerek yok
don't feel the need ihtiyacı hissetme
don't need to say söylemene gerek yok
i don't need it anymore artık ihtiyacım yok
don't even need gerek yok bile
don't need to rush acele etmeye gerek yok
don't hesitate to contact me if you need ihtiyacınız olursa benimle temas kurmaktan çekinmeyin
you don't need anything else başka bir şeye ihtiyacın yok
don't need at all hiç gerek yok
don't hesitate to contact me if you need more information daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle iletişime geçmekte tereddüt etmeyin
so you don't need yani ihtiyacın yok
i don't need yet henüz ihtiyacım yok
don't need any ihtiyacınız yok
i don't need an advance avansa ihtiyacım yok
i don't feel the need to ihtiyacım olduğunu hissetmiyorum
we don't need any ihtiyacımız yok
don't need anyone kimseye ihtiyacım yok
don't need to be saved kaydedilmesi gerekmiyor
don't need to wear giymek zorunda değilsin
i don't need any ihtiyacım yok
you don't need to write yazmak zorunda değilsin
i don't need a word bir kelimeye ihtiyacım yok
i don't need to try denememe gerek yok
we don't need to speak konuşmamız gerekmiyor
you don't need to be registered kayıtlı olmanız gerekmez
don't need to fear korkmanıza gerek yok
we don't need anything else başka bir şeye ihtiyacımız yok
don't necessarily need mutlaka gerek yok
you don't need to complete tamamlamanıza gerek yok
you don't need to take further action daha fazla işlem yapmanız gerekmez
don't buy more than you need ihtiyacınız olandan daha fazlasını satın almayın