e large-scale international

e large-scale international teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e large-scale international e büyük ölçekli uluslararası

e large-scale international terimi için benzer kelimeler ve anlamları

large scale international büyük ölçekli uluslararası
scale up and scale out ölçeklendir ve ölçeklendir
scale-a scale ölçek-ölçek
scale up or scale down ölçek büyüt veya küçült
scale up scale down küçültme küçültme
large-scale büyük ölçekli
large-scale integration büyük ölçekli entegrasyon
very large scale integration çok büyük ölçekli entegrasyon
very large-scale integration çok büyük ölçekli entegrasyon
large scale büyük ölçekli
on a large scale büyük ölçüde
large-scale projects büyük ölçekli projeler
large scale integration büyük ölçekli entegrasyon
a large scale büyük ölçekli
large-scale studies büyük ölçekli çalışmalar
large-scale production geniş çapta üretim
at a large scale büyük ölçüde
on such a large scale çok büyük ölçekte
large-scale farming büyük ölçekli tarım
in large scale büyük ölçüde
large-scale mining büyük ölçekli madencilik
large scale events büyük ölçekli olaylar
on large scale büyük ölçekte
large-scale data büyük ölçekli veri
in a large scale büyük ölçüde
large-scale investment büyük ölçekli yatırım
large-scale trials büyük ölçekli denemeler
large-scale farms büyük ölçekli çiftlikler
on a very large scale çok büyük ölçekte
large-scale enterprise büyük ölçekli işletme
large-scale screening büyük ölçekli tarama
large-scale infrastructure büyük ölçekli altyapı
large-scale patterns büyük ölçekli desenler
large-scale facilities büyük ölçekli tesisler
large scale operation büyük ölçekli operasyon
large-scale survey büyük ölçekli anket
large-scale education büyük ölçekli eğitim
large-scale manufacturing büyük ölçekli imalat
large-scale land acquisitions büyük ölçekli arazi edinimi
large-scale industry büyük ölçekli endüstri
large scale deployment büyük ölçekli dağıtım
large and small scale büyük ve küçük ölçekli
large scale use büyük ölçekli kullanım
large scale system büyük ölçekli sistem
large-scale agriculture büyük ölçekli tarım
for large scale büyük ölçekli için
large scale models büyük ölçekli modeller
large scale problem büyük ölçekli problem
at large scale büyük ölçekte
large scale disasters büyük ölçekli afetler