x-dock delivery

x-dock delivery teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-dock delivery x-dock teslim