x-class

x-class teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-class x-sınıfı