a favor de

a favor de teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a favor de bir iyilik

a favor de terimi için benzer kelimeler ve anlamları

curry favor köri tadı
favor iyilik
in favor of lehine
in favor with lehine
in one's favor biri lehine
in-one's-favor bir arada & # x27; s-lehine
out of favor lehine
por favor lütfen
grace-and-favor zarafet-ve-iyilik
return the favor iyiliği iade etmek
fall out of favor iyilikten düşmek
ask you a favor bir iyilik istemek
fallen out of favor lehine düşmüş
en favor de en iyisi
fell out of favor iyilikten düştü
ask for a favor bir iyilik istemek
gain favor iyilik kazanmak
in his favor onun lehine
a su favor su iyiliği
do yourself a favor kendine bir iyilik yap
favor over iyilik etmek
i need a favor bir iyiliğe ihtiyacım var
rule in favor lehine karar vermek
balance in favor lehine denge
in their favor onların lehine
in its favor lehine
return a favor bir iyilik yapmak
argue in favor lehine tartışmak
we favor biz iyiyiz
to be in favor of lehine olmak
call in a favor bir iyilik yapmak
curry favor with körili iyilik
call in favor lehine ara
the odds be in your favor olasılıklar senin lehine olsun
without fear or favor korku veya iyilik olmadan
found favor iyilik bulundu
is in favor of lehine
can i ask you a favor senden birşey rica edebilir miyim
will favor lehine olacak
favor of lehine
give a favor bir iyilik yap
as a favor bir iyilik olarak
has fallen out of favor lehine düştü
issued in favor of lehine verilen
a nuestro favor nuestro bir iyilik
tend to favor lehine olma eğilimi
out of favor with lehine
i want to ask you a favor senden bir iyilik istiyorum
huge favor büyük iyilik
biased in favor lehine önyargılı