e kind of

e kind of teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı