a rash

a rash teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a rash döküntü

a rash terimi için benzer kelimeler ve anlamları

butterfly rash kelebek döküntüleri
diaper rash bebek bezi isiliği
drug rash ilaç döküntüsü
heat rash isilik
nappy rash pişik
nettle rash kurdeşen
pash rash pus döküntü
rash isilik
rash shirt döküntü gömlek
road rash yol döküntüsü
tooth rash diş döküntüsü
skin rash deri döküntüsü
itchy rash kaşıntılı kızarıklık
rash guard döküntü görevlisi
rash promise boş söz
develop a rash döküntü geliştirmek
petechial rash peteşial döküntü
severe rash şiddetli döküntü
red rash kırmızı döküntü
mild rash hafif kızarıklık
erythematous rash eritemli döküntü
rash decision acele karar
diaper rash cream pişik kremi
pruritic rash kaşıntılı kızarıklık
malar rash malar döküntü
a rash of bir döküntü
get a rash kızarmak
poison ivy rash zehirli sarmaşık döküntü
allergic rash alerjik döküntü
raised rash döküntü ortaya çıktı
facial rash yüz kızarıklığı
have a rash kızarıklık var
rash action döküntü eylem
in a rash kızarıklıkla
rash cream döküntü kremi
diaper rash ointment bebek bezi döküntü merhem
body rash vücut döküntüleri
blistering rash kabarık döküntü
rash pustular döküntü püstüler
onset of the rash döküntü başlangıcı
discoid rash disko döküntü
purpuric rash purpurik döküntü
a rash promise döküntü vaadi
be rash kızarık olmak
pustular rash püstüler döküntü
scaly rash pullu döküntü
baby rash bebek döküntüsü
no rash döküntü yok
bumpy rash inişli çıkışlı döküntü
rash act döküntü kanunu