a few more

a few more teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a few more biraz daha

a few more terimi için benzer kelimeler ve anlamları

few y a few birkaç y birkaç
few -a few birkaç
more more more daha daha daha
more than a few birkaçtan fazla
few more birkaç
a few days more birkaç gün daha
a few more questions birkaç soru daha
more than a few people birkaç kişiden fazla
a few more years birkaç yıl daha
just a few more sadece bir kaç tane daha
a few more times birkaç kez daha
more than a few minutes birkaç dakikadan fazla
for a few more days birkaç gün daha
a few more people birkaç kişi daha
more than a few days birkaç günden fazla
a few more months birkaç ay daha
for more than a few days birkaç günden fazla
more than a few steps birkaç adımdan fazla
few days more birkaç gün daha
quite a few more epeyce daha
few more times birkaç kez daha
no more than a few bir kaçtan fazla değil
some few more biraz daha fazla
more than a few times birkaç defadan fazla
and few more ve birkaç tane daha
just a few more days sadece bir kaç gün daha
for more than a few minutes birkaç dakikadan fazla
few more questions birkaç soru daha
i have a few more questions birkaç sorum daha var
a few more expensive biraz daha pahalı
a few more minutes birkaç dakika daha
a few more weeks birkaç hafta daha
few more moments birkaç dakika daha
a few more words birkaç kelime daha
a few more steps birkaç adım daha
a few more things birkaç şey daha
plus a few more artı bir kaç tane daha
for a few days more birkaç gün daha
a few more hours birkaç saat daha
a few more items birkaç ürün daha
few more years birkaç yıl daha
for a few more minutes birkaç dakika daha
and a few more ve birkaç tane daha
a few years more birkaç yıl daha
a few hours more birkaç saat daha
few weeks more birkaç hafta daha
few more things birkaç şey daha
with few more birkaç tane daha
with more than a few people birkaç kişiden fazla olan
a few more pieces birkaç parça daha