cabuya

cabuya teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabuya cabuya