cable television

cable television teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cable television kablolu televizyon

cable television terimi için benzer kelimeler ve anlamları

television cable televizyon kablosu
interactive cable television etkileşimli kablolu televizyon
television with cable kablolu televizyon
cable television network kablolu televizyon ağı
broadcast and cable television yayın ve kablolu televizyon
cable television company kablolu televizyon şirketi
cable television service kablolu televizyon servisi
cable television station kablolu televizyon istasyonu
cable television companies kablolu televizyon şirketleri
run the cable cable kablo kablosunu çalıştırmak
hood cable to cable başlık kablosu kabloya
appointment television randevu televizyonu
closed-circuit television kapalı devre televizyon
community antenna television topluluk anten televizyonu
confessional television günah çıkarma televizyonu
digital television dijital televizyon
educational television eğitici televizyon
event television olay televizyonu
high definition television yüksek çözünürlüklü televizyon
high-definition television yüksek çözünürlüklü televizyon
pay television televizyon ödemek
projection television projeksiyon televizyonu
public television kamu televizyonu
public-access television halka açık televizyon
slow-scan television yavaş tarama televizyonu
subscription television abonelik televizyonu
television televizyon
television station televizyon istasyonu
television tube televizyon tüpü
television set televizyon seti
watch television televizyon izle
television show televizyon şovu
television network televizyon ağı
television broadcast televizyon yayını
television broadcasting televizyon yayını
on television televizyonda
reality television gerçeklik televizyonu
television series televizyon dizileri
closed circuit television kapalı devre televizyon
television channel televizyon kanalı
watching television televizyon izlemek
satellite television uydu televizyonu
television news televizyon haberleri
television commercial televizyon reklamı
daytime television gündüz televizyonu
television viewing televizyon izleme
television production televizyon yapımı
television crew televizyon ekibi
television programming televizyon programcılığı
television spot televizyon kanalı