cable bend

cable bend teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı