cabinetmaking

cabinetmaking teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabinetmaking ince marangozluk