cabinda

cabinda teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabinda cabinda