cabbalistic

cabbalistic teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabbalistic cabbalistic