cabbageworm

cabbageworm teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabbageworm lahana