a ride

a ride teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a ride bir yolculuk

a ride terimi için benzer kelimeler ve anlamları

along for the ride yolculuk boyunca
free ride serbest sürüş
freedom ride özgürlük yolculuğu
hand-ride el yolculuğu
hitch a ride otostop
if wishes were horses, then beggars would ride dilekler at olsaydı, dilenciler binerdi
joy ride neşe yolculuğu
let ride bırak gitsin
musical ride müzikal yolculuk
park and ride dur ve sür
park-and-ride dur ve sür
paul revere's ride paul revere & # x27; s
ride binmek
ride a hobby horse hobi ata binmek
ride down aşağı inmek
ride for a fall düşmek
ride hellbent for leather deri için cehenneme binmek
ride herd on sürüyü sürmek
ride high yüksek sürmek
ride out sağ salim çıkmak
ride roughshod over kabadayı sürmek
ride shotgun av tüfeği sürmek
ride up binmek
ride-share binmek paylaşım
roman ride roma yolculuğu
take for a ride gezintiye çıkmak
take someone for a ride gezintiye çıkmak
thumb a ride gezintiye çıkmak
gravy train, ride the sos treni
ride a bike bisiklet sürmek
ride on binmek
get ride of den kurtulmak
bumpy ride inişli çıkışlı yolculuk
ride a horse bir at sür
bike ride bisiklet sürmek
give a ride gezdirmek
smooth ride akıcı sürüş
ride along devam etmek
ride off kaçmak
ride the wave dalgayı sür
ride height sürüş yüksekliği
enjoy the ride sürüş keyfi
ride through içinden geçmek
boat ride tekne yolculuğu
roller coaster ride roller coaster yolculuğu
thrill ride heyecan yolculuğu
bus ride otobüs yolculuğu
go for a ride gezmeye gitmek
train ride tren yolculuğu
ride away uzaklaş