c ration

c ration teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c ration rasyon

c ration terimi için benzer kelimeler ve anlamları

field ration alan oranı
k ration k rasyon
ration tayın
ration card rasyon kartı
ration book rasyon kitabı
total mixed ration toplam karışık rasyon
ration between arasındaki oran
ration out oranı
ration packs rasyon paketleri
daily ration günlük rasyon
ration coupons rasyon kuponları
15-day food ration 15 günlük yiyecek rasyonları
ration calculation rasyon hesaplama
ration fed oranı beslenir
ration size rasyon büyüklüğü
family ration aile oranı
ration shop rasyon mağazası
ration costs rasyon maliyetleri
ration allowance rasyon karşılığı
ration health care rasyon sağlık
ration system rasyon sistemi
grower ration yetiştirici rasyon
ration capita rasyon kişi
ration changes rasyon değişiklikleri
layer ration katman oranı
a ration between arasında bir oran
ration requirements rasyon gereklilikleri
i need to ration rasyona ihtiyacım var
p.m.r ration. öğleden sonra oranı.
ration of food yiyecek oranı
meal ration yemek unu
decrease the ration oranı azaltmak
a standard ration standart bir rasyon
i.e. total mixed ration yani toplam karışık rasyon
daily food ration günlük yiyecek rasyonları
ration scarce resources rasyon kıt kaynakları
ration supply rasyon kaynağı
m ration rasyon
national ration scale ulusal rasyon ölçeği
if ration rasyon varsa
registration and ration cards kayıt ve rasyon kartları
ration the water su tayın
double ration çift rasyon
ration tickets rasyon biletleri
poultry ration kanatlı rasyon
15-day ration 15 günlük rasyon
food ration card yiyecek rasyon kartı
ration production rasyon üretimi
d that identification of beneficiaries, preparation of ration cards and b d faydalanıcıların tanımlanması, rasyon kartlarının hazırlanması ve
ration of csb csb oranı