r left in the street

r left in the street teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r left in the street sokakta kalan r

r left in the street terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cannot have a thriving wall street while main street suffers ana cadde acı çekerken gelişen bir caddeye sahip olamazsınız
in fleet street street filo sokaklarında
wall street and main street, wall street ve ana cadde,
main street, not wall street ana cadde, duvar caddesi değil
street a street no sokak sokak hayır
take the first street on the left soldaki ilk sokağa çık
left on the street sokakta kalan
left in the street sokakta bıraktı
take the left street sol sokağa çık
first street on the left soldaki ilk sokak
turn left into street sola sokmak
the left side of the street sokağın sol tarafı
on the left side of the street sokağın sol tarafında
leave left left sola bırak
must be left left sola bırakılmalıdır
arab street arap sokağı
back-street arka sokak
bay street bay street
beale street beale street
bow street bow street
bow street runner sokak koşucusu
by-street tarafından sokak
carey street sokak sokak
carnaby street carnaby caddesi
collins street farmer collins sokak çiftçisi
cross street çapraz sokak
downing street downing street
easy street kolay cadde
easy street, on kolay sokak
fleet street filo caddesi
harley street harley street
high street anacadde
in the street sokakta
kármán vortex street kármán girdap sokak
lombard street lombard street
main street ana cadde
man in the street sokaktaki adam
man on the street sokaktaki adam
off-street off-street
old lady of threadneedle street threadneedle sokak yaşlı kadın
on easy street kolay sokakta
on the street sokakta
pitt street farmer pitt street farmer
sesame street susam sokağı
side street yan sokak
stop street caddeyi durdur
street sokak
street arab sokak arap
street certificate sokak sertifikası
street christian sokak hristiyan