l false witness

l false witness teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l false witness sahte tanık

l false witness terimi için benzer kelimeler ve anlamları

false witness sahte tanık
bear false witness sahte tanık olmak
you shall not bear false witness sahte tanık olmayacaksın
bore false witness sahte tanık vermek
do not bear false witness sahte tanık olma
bearing false witness sahte şahitlik etmek
character witness karakter tanık
expert witness bilirkişi
hostile witness düşman tanık
jehovah's witness jehovah'ın şahidi
witness tanık
witness box tanık kutusu
witness corner tanık köşesi
witness stand tanık sandalyesi
witness's tanık & # x27 s
witness-box tanık-box
in witness whereof tasdiken
in witness thereof in kanıtı olarak
witness my hand elime tanık ol
in witness tanık olarak
bear witness şahitlik etmek
witness statement tanık ifadesi
witness my hand and official seal elime ve resmi mühre tanık ol
witness my hand and seal elime ve mühre tanık ol
witness whereof şahit olmak
material witness maddi tanık
bearing witness tanıklık etmek
witness signature tanık imzası
as witness tanık olarak
bears witness tanık ayıları
attesting witness tanık tasdik
in witness whereof the parties şahitlerin nerede olduğuna
witness testimony tanık ifadesi
witness evidence tanık delili
witness test tanık testi
witness fees tanık ücreti
witness protection tanık koruma
prosecution witness kovuşturma tanığı
lay witness tanık bırakmak
in witness whereof the parties hereto şahitlerin buradaki partilere
witness testing tanık testi
witness tampering tanık kurcalama
witness a change değişime tanık olmak
in witness whereof i have hereunto set my hand tanık olduğumda, elimi tutmaya başladım
in witness whereof, the parties have executed this agreement şahitlerin bu sözleşmeyi nerede yaptıklarına
witness mark tanık izi
credible witness güvenilir tanık
we witness tanık oluruz
bore witness tanık olmak
witness duty tanık görevi