a close shave

a close shave teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a close shave sinekkaydı