a close shave

a close shave teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a close shave sinekkaydı

a close shave terimi için benzer kelimeler ve anlamları

close shave yakın tıraş
i had a close shave yakın bir tıraş oldum
had a close shave yakın bir traşı vardı
close, smooth shave yakın, pürüzsüz tıraş
close shave with yakın tıraş
shave tıraş
shave biopsy biyopsi tıraş
shave off tıraş olmak
after shave balm tıraş sonrası merhem
shave gel tıraş jeli
shave cream tıraş kremi
shave ice buz traş
closer shave daha yakın tıraş
shave your head kafanı traş et
shave head tıraş başlığı
after shave lotion tıraş sonrası losyonu
shave up tıraş olmak
shave it off tıraş et
after shave gel tıraş jeli sonrası
shave his head kafasını traş
shave excision eksizyon tıraş
after shave splash tıraştan sonra
shave my hair saçlarımı traş et
shave over tıraş olmak
shave legs tıraş bacakları
shave costs tıraş maliyetleri
shave my head kafamı traş
shave wood tıraş odun
after shave cream tıraş kreminden sonra
post shave tıraş sonrası
comfortable shave rahat tıraş
shave balm tıraş kremi
shave their heads kafalarını traş
shave lotion tıraş losyonu
conditioning shave bakım kremi
shave his beard sakalını tıraş et
shave off seconds saniye tıraş
shave skin traş cilt
moisturizing shave cream nemlendirici tıraş kremi
shave your hair saçını traş et
post shave balm tıraş sonrası merhem
shave weight traş ağırlığı
soothing after shave tıraştan sonra yatıştırıcı
shave your armpits koltuk altı traş
shave a tıraş olmak
after-shave fluid tıraş sonrası sıvı
shave time off zaman aşağılamak
shave your body vücudunu traş et
3 shave 3 tıraş
after-shave balsam tıraş sonrası balzam