e locally and across

e locally and across teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e locally and across e yerel olarak ve genelinde

e locally and across terimi için benzer kelimeler ve anlamları

locally and globally yerel ve küresel
locally owned and operated yerel olarak sahip olunan ve işletilen
locally and internationally yerel ve uluslararası
both locally and abroad hem yerel hem de yurtdışında
locally and abroad yerel ve yurt dışında
think globally and act locally küresel düşün ve yerel hareket et
both locally and remotely hem yerel hem de uzaktan
quickly and locally hızlı ve yerel olarak
globally and locally küresel ve yerel olarak
current and prospective members should call locally mevcut ve aday üyeler yerel olarak arama yapmalı
locally owned and driven yerel olarak sahip olunan ve yönlendirilen
locally, nationally and internationally yerel, ulusal ve uluslararası
locally and centrally yerel ve merkezi olarak
policy, practices, and proportion of spending on locally yerel olarak harcama politikası, uygulamaları ve oranı
locally and organically grown yerel ve organik olarak yetiştirilen
both globally and locally hem küresel hem de yerel olarak
both locally and internationally hem yerel hem de uluslararası
both nationally and locally hem ulusal hem de yerel olarak
globally and act locally küresel olarak ve yerel olarak hareket etmek
locally and remotely yerel ve uzaktan
nationally and locally ulusal ve yerel
locally lokal olarak
locally compact space yerel olarak kompakt alan
locally euclidean space yerel öklid uzayı
locally finite set yerel sonlu set
locally sourced yerel kaynaklı
locally owned yerel olarak mülk sahibi
locally grown yerel olarak yetiştirilen
locally based yerel tabanlı
locally made yerel olarak yapılan
locally produced yerli üretim
sourced locally yerel kaynaklı
locally relevant yerel olarak alakalı
locally available yerel olarak mevcut
locally advanced yerel olarak gelişmiş
buy locally yerel satın al
locally driven yerel güdümlü
payable locally yerel olarak ödenecek
locally grown food yerel olarak yetiştirilen yiyecekler
locally developed yerel olarak geliştirilen
grown locally yerel olarak yetiştirilen
locally led yerel lider
known locally yerel olarak bilinir
locally recurrent yerel olarak yinelenen
locally grown produce yerel olarak yetiştirilen ürünler
locally advanced cancer yerel olarak ileri kanser
locally appropriate yerel olarak uygun
locally defined yerel olarak tanımlanmış
live locally yerel olarak yaşa
locally engaged staff yerel görevli personel