a load of bananas

a load of bananas teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a load of bananas bir sürü muz