a break

a break teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı