a 10% raise

a 10% raise teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 10% raise % 10 zam

a 10% raise terimi için benzer kelimeler ve anlamları

fund-raise fon zam
pilot raise pilot yükseltme
raise yükseltmek
raise a hand against yardım etmek
raise a stink kokuşmak
raise an objection itiraz etmek
raise cain cain yükseltmek
raise eyebrows kaşını kaldırmak
raise havoc tahribata yol açmak
raise hell kıyameti koparmak
raise one's hackles birini kesmek
raise one's sights birinin manzarasını yükseltmek
raise one's voice birinin sesini yükseltmek
raise the ante ante yükseltmek
raise the curtain perdeyi kaldır
raise the devil şeytanı yetiştirmek
raise the roof kıyameti koparmak
raise awareness bilinçlendirmek
raise money para toplamak
raise funds fon toplamak
raise the bar çıtayı yükseltmek
raise concerns artan endişeler
raise your hand elini kaldır
raise questions soruları arttır
raise capital sermaye arttırmak
raise up yükseltmek
raise a question bir soru sor
raise an issue bir konu ileri sürmek
raise the issue sorunu dile getirmek
raise the profile profili yükselt
raise the alarm alarmı kaldırmak
raise a family aile geçindirmek
raise the stakes bahis kaldırmak
give raise zam vermek
raise a concern endişelenmek
raise public awareness halkın farkındalığını artırmak
raise children çocuk yetiştirmek
pay raise maaş artışı
raise standards standartları yükseltmek
raise your voice sesini yükselt
raise taxes vergileri yükseltmek
raise a claim hak talebinde bulunmak
raise a child bir çocuk yetiştirmek
raise doubts şüphe uyandırmak
raise an invoice fatura çıkarmak
raise objections itirazda bulunmak
raise awareness about hakkında farkındalık yaratmak
raise cash para toplamak
raise finance finansmanı artırmak
raise revenue gelir artırmak